ניהול בניין (ONLINE)

כולל?
הרשאה כניסה למערכת לכל דייר
מצב חשבון ותשלום לכל דייר
דוחות - הוצאות והכנסות באופן שקוף
דף הודעות ועדכונים
דף לפרוייקט מסויים
מערכת תשלום בכרטיס אשראי
אפשרות לפתיחת קריאת שירות לבעיה כלשהי

המערכת אינטרנט שלנו קלה לתפעול ולניהול ועד הבית, כל דייר מקבל גישה שקיפות מלאה על ניהול הביניין. מערכת אחת שמכסה 360 מעלות את צרכי ניהול ועד הבית- מתחילים לנהל את ועד הבית בענן! הרשמה למערכת הינה חלק מהשירות והתמיכה, בנוסף ניתן לאפשרות תשלום ועד בית באמצעות סליקת כרטיסי אשראי דרך התוכנה.

חייגו